АҚПАРАТТЫҚ ХАБАРЛАМА

АҚПАРАТТЫҚ ХАБАРЛАМА
шаруа немесе фермер қожалығын немесе ауыл шаруашылығы өндірісін жүргізу үшін ауыл шаруашылығы мақсатындағы жер учаскелерін уақытша өтеулі жер пайдалану (жалға алу) құқығын беру бойынша қайта конкурсқа ұсынылатын жер учаскелерінің тізімі «Ақтөбе облысының Хромтау аудандық ауыл шаруашылығы, ветеринария және жер қатынастары бөлімі » мемлекеттік мекемесі
п/п
Жер учаскесінің орналасқан жері (ауылдық округтен арақашықтығы км, жер учаскесінің лот № )
Жер учаскесі қандай мақсатқа беріледі оның ішінде
Өңірдің ауыл шаруашылығына мамандануы
Жалпы аудаңы, га Жалға беру мерзімі, жыл
Алқаптардың құрамы,
оның ішінде
Топырақтың сапалық сипаттамасы, орташа балл бонитет
Сумен қамтамасыз етілуі
Өзгеде
Шаруа немесе фермер қожалығы жүргізу үшін
Ауыл шаруашылығы өндірісі үшін
Егістік
Жайылым-дық
Шабын-дық
Басқа алқаптар
1
Бөгетсай ауылдық округі,
25 км, 1 лот
Шаруа немесе фермер қожалығы жүргізу үшін
Ауыл шаруашылығы өндірісі үшін
Егін шаруашылығы,
мал шаруашылығы
211,52
10 жыл
210,85
0,67
қара –қоңыр,
19
-
-
2
Табантал ауылдық округі
10 км, 2 лот
Шаруа немесе фермер қожалығы жүргізу үшін
Ауыл шаруашылығы өндірісі үшін
Егін шаруашылығы,
мал шаруашылығы
120,6
10 жыл
119,5
1,1
қара –қоңыр,
19
-
-
3
Аққұдық ауылдық округі,
10 км, 3 лот
Шаруа немесе фермер қожалығы жүргізу үшін
Ауыл шаруашылығы өндірісі үшін
Егін шаруашылығы,
мал шаруашылығы
200
10 жыл
199,7
0,3
қара –қоңыр,
31
-
-
4
Көктөбе
ауылдық округі,
8 км, 4 лот
Шаруа немесе фермер қожалығы жүргізу үшін
Ауыл шаруашылығы өндірісі үшін
Егін шаруашылығы,
мал шаруашылығы
50
10 жыл
48,81
Суармалы егістік
1,19
қара –қоңыр,
40
-
-
5
Ақжар
ауылдық округі,
15 км, 5 лот
Шаруа немесе фермер қожалығы жүргізу үшін
Ауыл шаруашылығы өндірісі үшін
Егін шаруашылығы,
мал шаруашылығы
400
10 жыл
397,97
2,03
қара –қоңыр,
19
-
-
6
Ақжар
ауылдық округі,
12 км, 6 лот
Шаруа немесе фермер қожалығы жүргізу үшін
Ауыл шаруашылығы өндірісі үшін
Егін шаруашылығы,
мал шаруашылығы
99,85
10 жыл
99,20
0,65
қара –қоңыр,
19
-
-
7
Ақжар
ауылдық округі,
15 км, 7 лот
Шаруа немесе фермер қожалығы жүргізу үшін
Ауыл шаруашылығы өндірісі үшін
Егін шаруашылығы,
мал шаруашылығы
69,50
10 жыл
69,50
қара –қоңыр,
19
-
-
ЕСКЕРТПЕ
Жеке және заңды тұлға болып табылатын қатысушы конкурсқа қатысу үшін мынадай құжаттар ұсынады:
1) конкурсқа қатысуға арналған өтінім;
2) конкурстық ұсыныс.
Конкурстық ұсыныста:
1) Бизнес-жоспар (инвестициялардың болжамды көлемі, ауыл шаруашылығы дақылдарын
өңдеп-өсіру алаңдары, ауыл шаруашылығы жануарларының мал басы, қолданылатын агротехнологиялар, ауыл шаруашылығы техникасы мен технологиялық жабдықтың, ауыл шаруашылығы саласындағы білікті мамандардың болуы, құрылатын жұмыс орындарының саны);
2) Шаруашылықішілік жерге орналастыру жобасын жасау және игеру, ауыл шаруашылығы инфрақұрылымын дамыту жөніндегі іс-шараларды орындау;
3) Ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерді ұтымды пайдалану қағидаларын қоса алғанда, Қазақстан Республикасы жер заңнамасының талаптарын орындау, өңірдің мамандануына сәйкес ауыл шаруашылығы дақылдарының егіс алаңдары құрылымын әртараптандыру бойынша индикативтік көрсеткіштерді орындау, ғылыми негізделген агротехнологияларды, фитосанитариялық және карантиндік талаптарды сақтау жөніндегі міндеттемелер қамтылуға тиіс.
Конкурстық ұсыныстың беттері нөмірленіп, тігілген түрде мөрленген немесе өшірілмейтін сиямен жазылған жабық конвертте ұсынады, конкурстық ұсыныстың соңғы беті жеке тұлғалар (немесе сенімді өкіл) үшін – қатысушының қолымен және заңды тұлғалар үшін – бірінші басшының (немесе сенімді өкіл) қолымен және мөрімен (бар болса) куәландырылады.
Конкурсқа қатысуға арналған өтінімдерді қабылдау және тіркеу конкурс өткізу туралы хабарлама жарияланған күннен бастап күнтізбелік он бес күн өткен соң, он жұмыс күні ішінде өтінім қабылдау және тіркеу жүргізіледі. Конкурсқа шығарылатын жер учаскелерінің орналастыру схемасымен жергілікті атқарушы органның интернет-ресурсында, ауылдық округтердің ақпарат бұрыштарынан танысуға болады.
Толық ақпаратты «Ақтөбе облысы Хромтау аудандық ауыл шаруашылығы, ветеринария және жер қатынастары бөлімі» ММ-нен мына байланыс телефондары арқылы алуға болады: 8(71336) 59544, 59568 және құжат тапсыратын мекен жай: Хромтау қаласы, Республика көшесі, 784, кабинет 108.
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Перечень земельных участков выставляемых на повторный конкурс по предоставлению права временного возмездного землепользования (аренды) для ведения крестьянского или фермерского хозяйства, сельскохозяйственного производства из земель сельскохозяйственного назначения Государственным учреждением «Хромтауский районный отдел сельского хозяйства, ветеринарии и земельных отношений Актюбинский области»
п/п
Местоположение земельного участка (отдаленность от сельского округа, среднее расстояние, км.
№лота земельного участка
Земельный участок
предоставляется для:
Сельско-хозяйственная специализация региона
Общая площадь земельного участка, га Срок аренды, лет
Состав угодий, из них
Качественная характеристика почв, (балл бонитет)
Водообеспе
ченность
Иное
Для ведения крестьянского или фермерского хозяйства
Пашня
Пастби
ща
Сено
косы
1
Богетсайский
сельский округ 25 км, 1 лот
Для ведения крестьянского или фермерского хозяйства
Для сельскохозяйственного производства
Зерноводство, животноводство
211,52
10 лет
210,85
0,67
Темно-каштановая,
19
--
2
Табанталский
сельский округ 10 км, 2 лот
Для ведения крестьянского или фермерского хозяйства
Для сельскохозяйственного производства
Зерноводство, животноводство
120,6
10 лет
119,5
1,1
Темно-каштановая,
19
--
3
Аккудукский сельский округ,
10 км, 3 лот
Для ведения крестьянского или фермерского хозяйства
Для сельскохозяйственного производства
Зерноводство, животноводство
200
10 лет
199,7
0,3
Темно-каштановая,
31
--
4
Коктобинский
сельский округ,
8 км, 4 лот
Для ведения крестьянского или фермерского хозяйства
Для сельскохозяйственного производства
Зерноводство, животноводство
50
10 лет
48,81
Орошаемая пашня
1,19
Темно-каштановая,
40
--
5
Акжарский сельский округ,
15 км, 5 лот
Для ведения крестьянского или фермерского хозяйства
Для сельскохозяйственного производства
Зерноводство, животноводство
400
10 лет
397,97
2,03
Темно-каштановая,
19
--
6
Акжарский сельский округ,
12 км, 6 лот
Для ведения крестьянского или фермерского хозяйства
Для сельскохозяйственного производства
Зерноводство, животноводство
99,85
10 лет
99,20
0,65
Темно-каштановая,
19
--
7
Акжарский сельский округ,
15 км, 7 лот
Для ведения крестьянского или фермерского хозяйства
Для сельскохозяйственного производства
Зерноводство, животноводство
69,50
10 лет
69,50
Темно-каштановая,
19
--
ПРИМЕЧАНИЕ:
Участник, являющийся физическим и юридическим лицом, для участия в конкурсе представляет следующие документы:
1) заявка на участие в конкурсе;
2) конкурсное предложение.
Конкурсное предложение должно содержать:
1) бизнес-план (прогнозный объем инвестиций, площади возделывания сельскохозяйственных культур, поголовье сельскохозяйственных животных, применяемые агротехнологии, наличие сельскохозяйственной техники и технологического оборудования, квалифицированных специалистов в области сельского хозяйства, количество создаваемых рабочих мест);
2) обязательства по составлению и освоению проекта внутрихозяйственного землеустройства, выполнению мероприятий по развитию сельскохозяйственной инфраструктуры;
3) обязательства по исполнению требований земельного законодательства Республики Казахстан, включая Правил рационального использования земель сельскохозяйственного назначения, выполнению индикативных показателей по диверсификации структуры посевных площадей сельскохозяйственных культур в соответствии со специализацией региона, соблюдению научно-обоснованных агротехнологий, фитосанитарных и карантинных требований.
Конкурсное предложение представляется участником конкурса в закрытом конверте, отпечатанное или написанное несмываемыми чернилами в прошитом виде с пронумерованными страницами, где последняя страница заверяется: подписью участника – для физических лиц (или доверенного лица) и подписью первого руководителя (или доверенного лица) и печатью (при ее наличии) – для юридических лиц.
Прием и регистрация заявок на участие в конкурсе производится по истечении пятнадцати календарных дней со дня опубликования извещения о проведении конкурса, в течение десяти рабочих дней. Со схемой размещения земельных участков, выставляемых на конкурс можно ознакомиться на интернет-ресурсе местного исполнительного органа и с уголков информации сельских округов.
Более подробную информацию можно получить в ГУ «Хромтауский районный отдел сельского хозяйства, ветеринарии и земельных отношений Актюбинский области» по телефонам: (8 71 336) 59544, 59568. Адрес для сдачи документов: г.Хромтау, ул Республики, 784, кабинет 108.
шаруа немесе фермер қожалығын немесе ауыл шаруашылығы өндірісін жүргізу үшін ауыл шаруашылығы мақсатындағы жер учаскелерін уақытша өтеулі жер пайдалану (жалға алу) құқығын беру бойынша конкурсқа ұсынылатын жер учаскелерінің тізімі «Ырғыз аудандық жер қатынастары бөлімі» мемлекеттік мекемесі
п/п
Жер учаскесінің орналасқан жері (ауылдық округтен арақашықтығы км, жер учаскесінің лот №
Жер учаскесі қандай мақсатқа беріледі оның ішінде
Жалға беру мерзімі, жыл
Жалпы аудаңы, га
Алқаптардың құрамы,
оның ішінде
Топырақтың сапалық сипаттамасы, орташа балл бонитет
Сумен қамтамасыз етілуі
Шаруа немесе фермер қожалығын жүргізу үшін
Ауыл шаруашылығы өндірісін үшін
Егістік, га
Жайылымдық, га
Шабындық, га
Басқа алқаптар, га
1
1 ЛОТ,
№1 уч Ырғыз ауылдық округі, ауылдық округ орталығынан шамамен 31 шақырым қашықтықта орналасқан
ШҚ жүргізу
-
10 жылдан 49 жылға дейін
2000
596.2
1403.8
10
қамтылмаған
2
2 ЛОТ,
№1 уч Аманкөл ауылдық округі, ауылдық округ орталығынан шамамен 27 шақырым қашықтықта орналасқан
ШҚ жүргізу
-
10 жылдан 49 жылға дейін
1000
998.1
1.9
10
қамтылған
3
3 ЛОТ,
№1 уч Жайсаңбай ауылдық округі, ауылдық округ орталығынан шамамен 35 шақырым қашықтықта орналасқан
ШҚ жүргізу
-
10 жылдан 49 жылға дейін
3000
2932.46
67.54
8
қамтылмаған
4
4 ЛОТ
№1 уч Ырғыз ауылдық округі, ауылдық округ орталығынан шамамен 37 шақырым қашықтықта орналасқан
ШҚ жүргізу
-
10 жылдан 49 жылға дейін
1000
999.1
0.9
10
қамтылған
5
5 ЛОТ,
№1 уч Нұра ауылдық округі, ауылдық округ орталығынан шамамен 38 шақырым қашықтықта орналасқан
ШҚ жүргізу
-
10 жылдан 49 жылға дейін
550
528.47
21.53
9
қамтылған
6
6 ЛОТ
№1 уч Тәуіп ауылдық округі, ауылдық округ орталығынан шамамен 42 шақырым қашықтықта орналасқан
ШҚ жүргізу
-
10 жылдан 49 жылға дейін
2100
1824.9
275.1
8
қамтылған
7
7 ЛОТ
№1 уч Жайсаңбай ауылдық
округі, ауылдық округ орталығынан шамамен 28 шақырым қашықтықта орналасқан
ШҚ жүргізу
-
10 жылдан 49 жылға дейін
1472.85
1311.13
161.72
8
қамтылған
8
8 ЛОТ
№1уч Нұра ауылдық округі, ауылдық округ орталығынан шамамен 47 шақырым қашықтықта орналасқан
ШҚ жүргізу
-
10 жылдан 49 жылға дейін
420
419.22
0.78
9
қамтылған
9
9 ЛОТ
№1 уч Ырғыз ауылдық округі, ауылдық округ орталығынан шамамен 48 шақырым қашықтықта орналасқан
ШҚ жүргізу
-
10 жылдан 49 жылға дейін
2000
1994.5
5.5
10
қамтылған
10
10 ЛОТ
№1 уч Жайсаңбай ауылдық округі, ауылдық округ орталығынан шамамен 52 шақырым қашықтықта орналасқан
ШҚ жүргізу
-
10 жылдан 49 жылға дейін
2500
2419.85
80.15
8
қамтылмаған
ЕСКЕРТПЕ
Жеке және заңды тұлға болып табылатын қатысушы конкурсқа қатысу үшін мынадай құжаттар ұсынады:
1) конкурсқа қатысуға арналған өтінім;
2) конкурстық ұсыныс;
3) тартылған инвестициялардың көлемін растау туралы банк кепілдіктері немесе қаржы институты кредит комитетінің оң шешімі. (Инвестиция сомасында өнімдерді сақтау және өңдеу объектісін салуға, ауыл шаруашылығы жануарларын ұстауға арналған үй-жайлар салуға, технологиялық жабдықтарды сатып алуға бағытталған қаражат есепке алынбайды).
Конкурстық ұсыныста:
1) Бизнес-жоспар (инвестициялардың болжамды көлемі, ауыл шаруашылығы дақылдарын өңдеп-өсіру алаңдары, ауыл шаруашылығы жануарларының мал басы, қолданылатын агротехнологиялар, ауыл шаруашылығы техникасы мен технологиялық жабдықтың, ауыл шаруашылығы саласындағы білікті мамандардың болуы, құрылатын жұмыс орындарының саны);
2) Шаруашылықішілік жерге орналастыру жобасын жасау және игеру, ауыл шаруашылығы инфрақұрылымын дамыту жөніндегі іс-шараларды орындау;
3) Ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерді ұтымды пайдалану қағидаларын қоса алғанда, Қазақстан Республикасы жер заңнамасының талаптарын орындау, өңірдің мамандануына сәйкес ауыл шаруашылығы дақылдарының егіс алаңдары құрылымын әртараптандыру бойынша индикативтік көрсеткіштерді орындау, ғылыми негізделген агротехнологияларды, фитосанитариялық және карантиндік талаптарды сақтау жөніндегі міндеттемелер қамтылуға тиіс.
Конкурстық ұсыныстың беттері нөмірленіп, тігілген түрде мөрленген немесе өшірілмейтін сиямен жазылған жабық конвертте ұсынады, конкурстық ұсыныстың соңғы беті жеке тұлғалар (немесе сенімді өкіл) үшін – қатысушының қолымен және заңды тұлғалар үшін – бірінші басшының (немесе сенімді өкіл) қолымен және мөрімен (бар болса) куәландырылады.
Конкурсқа қатысуға арналған өтінімдерді қабылдау және тіркеу конкурс өткізу туралы хабарлама жарияланған күннен бастап күнтізбелік отыз күн өткен соң 15 жұмыс күн аралығында өтінім қабылдау және тіркеу жүргізіледі. Конкурсқа шығарылатын жер учаскелерінің орналастыру схемасымен жергілікті атқарушы органның интернет-ресурсында, ауылдық округтердің және аудандық жер қатынастары бөлімінің ақпарат бұрыштарынан танысуға болады.
Толық ақпаратты «Ырғыз аудандық жер қатынастары бөлімі» ММ-нен мына байланыс телефондары арқылы 8/71343/ 21-4-99, 8/71343/
21-0-61. алуға болады.
Жер учаскесінің орналасқан жері (ауылдық округтен арақашықтығы км,жер учаскесінің лот №)
Жер учаскесі қандай мақсатқа беріледі оның ішінде
Жалға беру мерзімі,жыл
Жалпы ауданы, га
Алқаптардың құрамы оның ішінде
Топырақтың сапалық сипаттамасы, орташа балл бонитет
Сумен қамтылуы
Шаруа немесе фермер қожалығын жүргізу үшін
Егістік
Жайылымдық
Шабындық
Басқа жерлер
1
Лот 1, учаске №1, Ш.Берсиев атындағы а/о
ш/қ жүргізу үшін
10-49 жыл
2900,0
-
2893,44
-
6,56
11
қамтылған
2
Лот 2, учаске №1, Ш.Берсиев атындағы а/о
ш/қ жүргізу үшін
10-49 жыл
3000,0
-
2985,27
-
14,73
11
қамтылмаған
3
Лот 3, учаске №1 Қараой а/о
ш/қ жүргізу үшін
10-49 жыл
1500,0
-
1492,70
-
7,30
11
қамтылған
4
Лот 4, учаске №1 Сарбие а/о
ш/қ жүргізу үшін
10-49 жыл
2300,0
-
2298,94
-
1,06
11
қамтылған
5
Лот 5, учаске №1 Көптоғай а/о
ш/қ жүргізу үшін
10-49
500,0
-
500,0
-
-
11
қамтылған
6
Лот 6, учаске №1 Саралжын а/о
ш/қ жүргізу үшін
10-49 жыл
2500,0
-
2496,47
-
3,53
11
қамтылмаған
7
Лот 7, учаске №1 Ойыл а/о
ш/қ жүргізу үшін
10-49 жыл
210,0
-
209,68
-
0,32
11
қамтылмаған
8
Лот 8, учаске №1 Ойыл а/о
ш/қ жүргізу үшін
10-49 жыл
2000,0
-
1996,56
-
3,44
11
қамтылмаған
9
Лот 9, учаске №1 Ойыл а/о
ш/қ жүргізу үшін
10-49 жыл
199,96
-
199,47
-
0,49
11
қамтылмаған
10
Лот 10, учаске №1 Ойыл а/о
ш/қ жүргізу үшін
10-49 жыл
500,0
-
497,15
-
2,85
11
қамтылмаған
11
Лот 11, учаске №1 Ойыл а/о
ш/қ жүргізу үшін
10-49 жыл
1400,0
-
1396,69
-
3,31
11
қамтылған
12
Лот 12, учаске №1 Ойыл а/о
ш/қ жүргізу үшін
10-49 жыл
1000,0
-
996,97
-
3,03
11
қамтылған
13
Лот 13, учаске №1 Ойыл а/о
ш/қ жүргізу үшін
10-49 жыл
1400,0
-
1393,99
-
6,01
11
қамтылған
ЕСКЕРТПЕ !!!
Жеке және заңды тұлға болып табылатын қатысушы конкурсқа қатысу үшін мынадай құжаттар ұсынады:
1) конкурсқа қатысуға арналған өтінім;
2) конкурстық ұсыныс;
3) тартылған инвестициялардың көлемін растау туралы банк кепілдіктері немесе қаржы институты кредит комитетінің оң шешімі. (Инвестиция сомасында өнімдерді сақтау және өңдеу объектісін салуға, ауыл шаруашылығы жануарларын ұстауға арналған үй-жайлар салуға, технологиялық жабдықтарды сатып алуға бағытталған қаражат есепке алынбайды).
Конкурстық ұсыныста:
1) Бизнес-жоспар (инвестициялардың болжамды көлемі, ауыл шаруашылығы дақылдарын өңдеп-өсіру алаңдары, ауыл шаруашылығы жануарларының мал басы, қолданылатын агротехнологиялар, ауыл шаруашылығы техникасы мен технологиялық жабдықтың, ауыл шаруашылығы саласындағы білікті мамандардың болуы, құрылатын жұмыс орындарының саны);
2) Шаруашылықішілік жерге орналастыру жобасын жасау және игеру, ауыл шаруашылығы инфрақұрылымын дамыту жөніндегі іс-шараларды орындау;
3) Ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерді ұтымды пайдалану қағидаларын қоса алғанда, Қазақстан Республикасы жер заңнамасының талаптарын орындау, өңірдің мамандануына сәйкес ауыл шаруашылығы дақылдарының егіс алаңдары құрылымын әртараптандыру бойынша индикативтік көрсеткіштерді орындау, ғылыми негізделген агротехнологияларды, фитосанитариялық және карантиндік талаптарды сақтау жөніндегі міндеттемелер қамтылуға тиіс.
Конкурстық ұсыныстың беттері нөмірленіп, тігілген түрде мөрленген немесе өшірілмейтін сиямен жазылған жабық конвертте ұсынады, конкурстық ұсыныстың соңғы беті жеке тұлғалар (немесе сенімді өкіл) үшін – қатысушының қолымен және заңды тұлғалар үшін – бірінші басшының (немесе сенімді өкіл) қолымен және мөрімен (бар болса) куәландырылады.
Конкурсқа қатысуға арналған өтінімдерді қабылдау және тіркеу конкурс өткізу туралы хабарлама жарияланған күннен бастап күнтізбелік 30 (отыз) күн өткен соң, 15 (он бес) жұмыс күн аралығында өтінім қабылдау және тіркеу жүргізіледі. Конкурсқа шығарылатын жер учаскелерінің орналастыру схемасымен жергілікті атқарушы органның интернет-ресурсында, ауылдық округтердің және аудандық жер қатынастары бөлімінің ақпарат бұрыштарынан танысуға болады.
Толық ақпаратты «Ойыл аудандық жер қатынастары бөлімі» ММ-нен, байланыс телефондары арқылы 8(71332) 2-18-80 алуға болады.
Добавлено: 
12.07.2019 - 05:00
Последние изменения: 
12.07.2019 - 05:00