Қоғамдастықты дамыту бағдарламалары

01/10/2019 ж
Ырғыз ауылдық округі
Қызылжар ауылдық округі
Құмтоғай ауылдық округі
Нұра аулдық округі
Жайсаңбай ауылдық округі
Тәуіп ауылдық округі
Аманкөл ауылдық округі