Азаматтарды қабылдау кестесі

«БЕКІТЕМІН»
Аудан әкімі
______________А.ШАХИН
«__»___________2019 жыл
Ырғыз ауданының әкімі А.Ә.Шахиннің
2019 жылдың II-жартыжылдығындағыазаматтарды қабылдау
КЕСТЕСІ
Тегі, аты, әкесініңаты
Лауазымы
Қабылдаукүні
Қызмет телефоны
1
ШАХИН
АҚҚАНАТ ӘЛІШБЕКҰЛЫ
Ауданәкімі
10 шілде, 17 шілде, 24 шілде,31шілде, 7 тамыз, 14 тамыз,21 тамыз,
28 тамыз, 4 қыркүйек, 11 қыркүйек,
18 қыркүйек, 25 қыркүйек, 2 қазан, 9 қазан,16 қазан, 23 қазан, 30 қазан, 6 қараша,
13 қараша, 20 қараша, 27 қараша,
4 желтоқсан, 11 желтоқсан, 18 желтоқсан.
25 желтоқсан
(сағат 14.30-16.30)
8(71343)21-5-74
“БЕКІТЕМІН”
Аудан әкімі
________________А.ШАХИН
“____”___________2019 жыл
Аудан әкімінің орынбасарларының және аппарат
басшысының 2019 жылдың II-жартыжылдығындағы
азаматтарды қабылдау кестесі
Тегі, аты, әкесінің аты
Лауазымы
Қабылдау күні
Қызмет телефоны
1
Ауданәкімініңорынбасары
Әраптасайынсейсенбікүндерісағат 14.30-16.30
21-3-39
2
ҚЫЗБЕРГЕНОВ
Нұрлан Қасымханұлы
Ауданәкімініңорынбасары
Әраптасайынбейсенбікүндерісағат 14.30-16.30
21-2-21
3
ТҰРТАЕВ
АқалмасҚанатбайұлы
Ауданәкіміаппаратыныңбасшысы
Әраптасайынжұмакүндерісағат10.00-12.00
21-2-25
АуданәкіміаппаратыныңбасшысыА.Қ.Тұртаевжастар мен жастарұйымдарыныңөкілдерінсәрсенбікүнісағат 10.00-ден 12.00-ге дейінқабылдайды.
Ескерту: ауданбасшыларыныңқабылдауынажазылуауданәкімдігіғимаратының3-бөлмесіндеөкілеттіқызметкерлерменжүргізіледі. (Байланыс телефоны: 21-8-65)
Аудан әкімі мен орынбасарларының және аппарат
басшысының 2019 жылдың II-жартыжылдығындағы
азаматтарды қабылдау кестесі
Тегі, аты, әкесініңаты
Лауазымы
Қабылдаукүні
Қызмет телефоны
1
ШАХИН
АҚҚАНАТ ӘЛІШБЕКҰЛЫ
Ауданәкімі
10 шілде, 17 шілде, 24 шілде, 31шілде, 7 тамыз, 14 тамыз, 21 тамыз, 28тамыз, 4 қыркүйек,
11 қыркүйек,18 қыркүйек,
25 қыркүйек, 2 қазан, 9 қазан,
16 қазан, 23 қазан, 30 қазан, 6 қараша, 13 қараша, 20 қараша, 27 қараша,
4 желтоқсан, 11 желтоқсан,
18 желтоқсан. 25 желтоқсан
(сағат 14.30-16.30)
21-5-74
2
Ауданәкімініңорынбасары
Әраптасайынсейсенбікүндерісағат 14.30-16.30
21-3-39
I3
ҚЫЗБЕРГЕНОВ Нұрлан Қасымханұлы
Ауданәкімініңорынбасары
Әраптасайынбейсенбікүндерісағат 14.30-16.30
21-2-21
4
ТҰРТАЕВ АқалмасҚанатбайұлы
Ауданәкіміаппаратыныңбасшысы
Әраптасайынжұмакүндерісағат 10.00-12.00
21-2-25
Аудан әкімі аппаратының басшысы А.Қ.Тұртаев жастар мен жастар ұйымдарының өкілдерін сәрсенбі күні сағат 10.00-ден 12.00-ге дейін қабылдайды.
Ескерту: аудан басшыларының қабылдауына жазылу және қабылдауы аудан әкімдігі ғимаратында 3-кабинетте өкілетті қызметкерлермен жүргізіледі.